Skip to main content

  भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA

150 Years of Celebrating The Mahatma image
PM-JAY logo image

State's/UT's Officials

List of Additional Chief Secretary / Principle Secretary / Secretary of Health and Chief Executive Officer (SHA) of States
S. No Name of State/UT ACS/ Principal Secretary/ Secretary Health Chief Executive Officer (SHA)
1 Andhra Pradesh Dr. K.S. Jawahar Reddy Shri Mallikarjuna Anna
2 Assam Shri Samir Kumar Sinha Mrs. Monalisa Goswami
3 Arunachal Pradesh Dr. Ashish Chander Verma Dr. Tana Takum
4 A&N lsland Shri K R Meena Shri D Manikandan
5 Bihar Shri Sanjay Kumar Mr. Lokesh Kumar Singh
6 Chhattisgarh Ms. Niharika Barik Singh Shri Niraj Bansod
7 Chandigarh Shri Arun Kumar Gupta Dr. Gajinder Kumar Dewan
8 Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
Dr. A. Muthamma Dr. V.K. Das
9 Delhi Shri Sanjeev Khirwar  
10 Goa Smt. Nila Mohanan Smt. Nila Mohanan
11 Gujarat Dr. Jayanti S. Ravi Shri Jai Prakash Shivahare
12 Himachal Pradesh Shri R D Dhiman Dr. Nipun Jindal
13 Haryana Shri Rajeev Arora Shri Ashok Kumar Meena
14 Jharkhand Dr. Nitin Madan Kulkarni Shri Prabhat Kumar
15 Jammu & Kashmir Shri Atal Dulloo Shri Bhupinder Kumar
16 Karnataka Shri Jawaid Akhtar Dr. N T Abroo
17 Kerala Dr. Rajan N. Khobragade Dr. Rathan Kelkar
18 Lakshadweep Dr. S. Sundaravadivelu Dr. S. Sundaravadivelu
19 Madhya Pradesh Dr. Pallavi Jain Govil Dr. J Vijayakumar
20 Maharashtra Dr. Pradeep Kumar Vyas Dr. Sudhakar Shinde
21 Manipur Shri V. Vumlunmang Shri Ravinder Singh
22 Meghalaya Not appointed Dr. Aman Warr
23 Mizoram Shri H. Lalengmawia Dr. Biakthansangi
24 Nagaland Shri R. Ramakhrishnan Shri R. Ramakrishnan
25 Odisha Dr. Parmod Kumar Meherda  
26 Punjab Shri Anurag Agarwal Shri Rahul Kumar
27 Puducherry Shri Prashant Kumar Panda Dr. V.Candavelou
28 Rajasthan Shri Rohit Kumar Singh Smt. Shuchi Tyagi
29 Sikkim Shri K. Sreenivasulu Dr. Uttam Pradhan
30 Telangana Smt. A. Shanti Kumari  
31 Tamil Nadu Dr. Beela Rajesh Shri S. Nagarajan
32 Tripura Dr. Devasish Vasu Dr. Smriti Shankar Nath
33 Uttar Pradesh Shri  Amit Mohan Prasad Smt. Sangeeta Singh
34 Uttarakhand Shri Nitesh Jha Shri Arunendra Singh Chauhan
35 West Bengal Shri Vivek Kumar